10 อันดับ เครื่องกรองน้ำ

10 อันดับ เครื่องกรองน้ำ ยี่ห้อไหนดี ปี 2024 แบรนด์ Mazuma, 3M, Unipure

เครื่องกรองน้ำ

คืออุปกรณ์ที่ช่วยขจัดสารปนเปื้อน เชื้อโรค แบคทีเรีย และสารเคมีต่างๆที่ปนมากับน้ำที่เราดื่ม โดยสารปนเปื้อนเหล่านั้นจะถูกแยกออกในแต่ละชั้นของชนิดไส้กรองก่อนจะได้น้ำบริสุทธิ์ที่สามารถใช้บริโภคได้

ประเภทของเครื่องกรองน้ำ

1. เครื่องกรองน้ำ RO (Reverse Osmosis) คือเครื่องกรองน้ำที่กรองน้ำประปาเค็มได้ แต่เนื่องจากเป็นเครื่องกรองน้ำความละเอียดสูง เพื่อให้ได้น้ำที่มีความบริสุทธิ์มากที่สุด จึงกรองแร่ธาตุต่างๆออกไป ซึ่งรวมไปถึงแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายด้วย เครื่องกรองน้ำชนิดนี้ราคาค่อนข้างสูงเพราะมีขั้นตอนการกรองน้ำที่ละเอียดถึง 5-6 ขั้นตอน ข้อเสียของเครื่องกรองน้ำชนิดนี้คือ กรองแร่ธาตุที่จำเป็นออกไปจากน้ำ ราคาสูง และขั้นตอนการบำรุงรักษาที่ยุ่งยาก ต้องซื้อไส้กรองกับบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ RO โดยตรงเท่านั้น

2. เครื่องกรองน้ำ UV (Ultra Violet) เครื่องกรองน้ำระบบ UV เป็นระบบที่สะดวกและน่าใช้งานมากที่สุด เนื่องจากสามารถกรองสิ่งสกปรกและเชื้อโรคตามมาตรฐานได้ด้วยหลอดไฟ UV และยังคงเหลือแร่ธาตุที่จำเป็นไว้ให้กับเรา นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องกรองน้ำที่สามารถซื้อไส้กรองเปลี่ยนเองได้ง่ายอีกด้วย

3. เครื่องกรองน้ำ UF (Ultra Filtration) เครื่องกรองน้ำระบบ UF มีระบบกรองน้ำ 4-5 ขั้นตอน พัฒนามาจากเครื่องกรองน้ำระบบ UV บางเครื่องที่ไม่มีระบบ UV จะมีการเพิ่มไส้กรองที่เรียกว่าโพรเทคแบคทีเรียมาให้แทน ซึ่งง่ายต่อการเปลี่ยนถ่ายไส้กรองและประหยัดในเรื่องของการดูแลรักษากว่าระบบ RO และ UV

ประโยชน์ของเครื่องกรองน้ำ

ช่วยขจัดสารปนเปื้อน เชื้อโรค และแบคทีเรียขนาดเล็ก รวมทั้งโลหะหนักต่าง ๆ ออกจากน้ำ สารโลหะหนักถ้าเข้าสู่ร่างกายแล้วจะกำจัดได้ยากและเมื่อสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ในขณะที่เครื่องกรองน้ำบางยี่ห้อก็มีการเพิ่มระบบแต่งกลิ่นและปรับปรุงรสชาติของน้ำเข้าไปด้วย

หลักการเลือกเครื่องกรองน้ำ

1. สภาพของน้ำที่จะกรอง

          น้ำในตัวเมืองส่วนใหญ่เป็นน้ำประปา  สามารถใช้เครื่องกรองน้ำได้แทบทุกชนิด ถ้าเป็นน้ำในต่างจังหวัดอาจจะมีน้ำประปา น้ำบาดาล หรืออื่นๆ ผสมกันไป ซึ่งจะมีสารปนเปื้อนมากกว่าน้ำในเขตตัวเมือง เพื่อความปลอดภัยควรเป็นเครื่องกรองน้ำระบบ RO

2. ขนาดของเครื่องกรองน้ำ

          ควรเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำของเราหรือจำนวนคนในครอบครัว ถ้ามีการใช้น้ำปริมาณมาก อาจต้องเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยผลิตและกรองน้ำปริมาณมากได้รวดเร็วกว่า แต่จะเปลืองไฟ เปลืองน้ำตามไปด้วย แต่สำหรับบ้านที่อยู่กันไม่กี่คน ใช้น้ำกรองสำหรับดื่มเท่านั้น ก็อาจจะใช้เครื่องกรองน้ำขนาดเล็กหรือปานกลาง สำหรับกรองน้ำดื่มปกติก็เพียงพอกับการใช้งานแล้ว

3. คุณภาพของเครื่องกรองน้ำ

          เครื่องกรองน้ำควรผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นการรับรองการผลิตทั้งกระบวนการของผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพสินค้า และอาจจะได้การรับรองจากสมาคมคุณภาพน้ำดื่มจากสหรัฐอเมริกา (Water Quality Association : WQA) และมาตรฐานจากประเทศไทย เช่น Thailand Trusted Mark เป็นต้น

วิธีติดตั้งเครื่องกรองน้ำด้วยตนเอง

 1. พื้นที่ติดตั้งต้องอยู่ใกล้กับก๊อกน้ำ ใช้สว่านเจาะผนังเพื่อแขวนเครื่องกรองน้ำ หรือถ้าเลือกใช้เครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ ควรตั้งไว้ใกล้กับถังเก็บน้ำ หรือปั๊มน้ำ เพื่อความสะดวกในการต่อน้ำเข้าเครื่องกรองน้ำ
 2. ใช้เทปพันเกลียวท่อน้ำพันข้อต่อ 3 ทาง ประกอบวาล์วน้ำ 2 หุนเข้ากับข้อต่อ ต่อสายยางเข้ากับวาล์ว 2 หุน จากนั้นหมุนข้อต่อเข้ากับก๊อกน้ำ
 3. แกะพลาสติกหุ้มไส้กรอง แล้วนำไส้กรองทั้ง 3 ใส่เข้าไปในกระบอกไส้กรอง ใช้ประแจหมุนกระบอกไส้กรองให้แน่น โดยหมุนจากขวาไปซ้าย
 4. นำข้อต่อพลาสติกสีขาวร้อยเข้ากับปลายสายยางอีกขั้วที่ต่อไว้ แล้วต่อเข้ากับทางน้ำเข้าของเครื่องกรอง หมุนข้อต่อให้แน่น
 5. นำฐานยึดก๊อกพลาสติกสีขาววางทาบกับตำแหน่งที่จะติดเครื่องกรอง เจาะผนังส่วนที่จะติด แล้วนำตะปูเกลียวหมุนติดฐานยึดกับรูที่เจาะไว้ให้แน่น
 6. นำก๊อกน้ำใส่เข้ากับฐานยึดก๊อก จากนั้นต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อก หมุนข้อต่อให้แน่น จากนั้นนำปลายสายยางอีกข้างต่อเข้ากับทางเข้า-ออกของเครื่องกรองน้ำ ก่อนใช้งานควรเปิดน้ำล้างระบบลงถังก่อนสัก 2-3 ถัง หรือจนกว่าน้ำที่ออกมาจะใสสะอาด

1. Mazuma เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน รุ่น XF-100

Mazuma เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน รุ่น XF 100
 • เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน หนึ่งเดียวที่จะช่วยทำให้ชีวิตคุณแม่บ้านและสมาชิกในครอบครัวสะดวกมากยิ่งขึ้น ติดตั้งง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง และดีไซน์บางเบาทันสมัย
 • กรองน้ำได้สูงถึง 600 ลิตร (เทียบกับน้ำขวด 1.5ลิตร400 ขวด คิดเป็นเงิน 6,000 บาท)
 • ช่วยขจัดสนิม สารตกตะกอน เชื้อแบคทีเรีย และอนุภาคขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน หนึ่งเดียวที่จะช่วยทำให้ชีวิตคุณแม่บ้านและสมาชิกในครอบครัวสะดวกมากยิ่งขึ้น ติดตั้งง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง และดีไซน์บางเบาทันสมัยกรองน้ำได้สูงถึง 600 ลิตร (เทียบกับน้ำขวด 1.5ลิตร400 ขวด คิดเป็นเงิน 6,000 บาท)ช่วยขจัดสนิม สารตกตะกอน เชื้อแบคทีเรีย และอนุภาคขนาดเล็ก


2. 3M เครื่องกรองน้ำ รุ่นตั้งโต๊ะ COUNTER TOP

3M เครื่องกรองน้ำ รุ่นตั้งโต๊ะ COUNTER TOP
 • เครื่องกรองน้ำดื่ม รุ่น ตั้งโต๊ะ (Counter Top)
 • ไส้กรองสำหรับการเปลียน: DIY/Counter Top refill (AP Easy Complete)
 • ขนาดไมครอนการกรอง: 0.5 ไมครอน
 • เทคโนโลยี น้ำสะอาดในขั้นตอนเดียว:  โพลีโพรพิลีน เพื่อดักจับตะกอน
 • เทคโนโลยี น้ำสะอาดในขั้นตอนเดียวคาร์บอนกัมมันต์อัดแท่ง สิทธิบัติเฉพาะ3เอ็ม
 • มาตรฐานสากล NSF 42 รองรับคุณภาพน้ำที่ผ่านเครื่องกรองว่าสามารถลดฝุ่น ผง ตะกอน คลอรีน กลิ่น และ รสชาติ
 • มาตรฐานสากล NSF 53 รองรับคุณภาพของน้ำที่ผ่านเครื่องกรองที่เหมาะสมกับการดื่ม ไม่มีสิ่งสกปรก สารเคมีและเชื้อโรคปะปน
 • มาตรฐานสากล: วัสดุที่ใช้ผลิตผ่านมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) CFR-21
 • ระยะเวลาที่แนะนำให้เปลื่ยนไส้กรอง: 1 ปี หรือเมื่อไส้กรองตัน ซึ่งผันแปรตามคุณภาพน้ำขาเข้าและปริมาณการใช้น้ำ
 • ขนาด: 19 X 36 ซม (กว้างx สูง)
 • อุณภูมิสูงสุด: 37.8 องศาเซลเซียส
 • แรงดันสูงสุด: 120 psi

ติดตั้งง่าย ติดตั้งได้ด้วยตัวเอง ขนาดกะทัดรัด สวยงาม ไม่ต้องเจาะผนัง กรองกลิ่น สี และรสคลอรีน สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้ง่ายไม่ถึง 10 วินาที มีวาล์วในหัวเครื่องทำให้สามารถบิดแท่งกรอง ¼ รอบแล้วเปลี่ยนได้เลยโดยไม่ต้องไปปิดวาล์วน้ำบ้าน ทำให้ประหยัดเวลาและแรง


3. เครื่องกรองน้ำดื่ม 6 ขั้นตอน รุ่น น้ำแร่ (Mineral)

เครื่องกรองน้ำดื่ม 6 ขั้นตอน รุ่น น้ำแร่ Mineral
 • ความจุน้ำ 300 ลิตรต่อวัน (ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำ)
 • ด้วยเครื่องกรองน้ำแร่ทำให้น้ำไหลออกมาคุณสมบัติเป็นน้ำเสริมแร่รายละเอียดการกรองน้ำดื่ม 1
 • เครื่องกรองน้ำ PP ที่มีความละเอียด 5 ไมครอนเพื่อกำจัดตะกอนและสารแขวนลอย
 • ตัวกรองคาร์บอนจำนวนมากจะขจัดตะกอนและยังกำจัดสีกลิ่นและคลอรีนในน้ำ
 • ตัวกรองเรซิ่นจะขจัดหินปูนและทำให้น้ำลื่น
 • Gac กรองน้ำคาร์บอน ไส้กรองคาร์บอนในแคปซูลจะดูดซับกลิ่นคลอรีนและสีในวัตถุดิบที่ทำจากคาร์บอน

ตัวกรองแร่ธาตุสามารถเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายได้มากขึ้น เป็นผลให้น้ำดื่มที่ผ่านการกรองจากกระบวนการก่อนหน้านี้มีแร่ธาตุมากขึ้นเพื่อหล่อเลี้ยงน้ำดื่มและอายุการใช้งานประมาณ 10 – 12 เดือนของเครื่องกรองน้ำดื่ม ไม่ควรติดตั้งในสถานที่สกปรกและชื้น ควรทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำดื่มอย่างน้อยเดือนละครั้งท่อน้ำดื่ม


4. PANASONIC เครื่องกรองน้ำ TK-CS10

PANASONIC เครื่องกรองน้ำ TK CS10
 • เครื่องกรองน้ำ ขนาด 6.5 ลิตร กรองน้ำได้ 6.5 ลิตร/นาที
 • ขนาดเล็กกะทัดรัด ดีไซน์ทันสมัย
 • สะอาด ไร้รส ไร้สี ไร้กลิ่น หลังจากผ่านการกรองด้วยไส้กรองคาร์บอนชนิดพิเศษ
 • น้ำที่ได้จะไร้กลิ่น สี สนิม และตะกอน รวมถึงสารที่ทำให้น้ำขุ่น น้ำที่ได้จึงสะอาด มีเซฟตี้
 • วาล์วควบคุมแรงดันน้ำ ป้องกันครื่องแตกร้าวเนื่องจากแรงดันสูงเกินไป

ขนาดเล็กกะทัดรัด ดีไซน์ทันสมัย สะอาด ไร้รส ไร้สี ไร้กลิ่น หลังจากผ่านการกรองด้วยไส้กรองคาร์บอนชนิดพิเศษ น้ำที่ได้จะไร้กลิ่น สี สนิม และตะกอน รวมถึงสารที่ทำให้น้ำขุ่น น้ำที่ได้จึงสะอาด มีเซฟตี้ กรองกลิ่น สี สนิม หรือตะกอนที่ขนาดเล็กเพียง 1 ไมครอนได้อย่างสบาย กรองน้ำได้มากถึง 12,500 ลิตร


5. Mazuma เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน รุ่น HD-S3C1

Mazuma เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน รุ่น HD S3C1
 • เครื่องกรองน้ำสแตนเลส 3 ขั้นตอน
 • ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ
 • อัตราการไหลของน้ำ 200-250 ลิตร/ชม.

ระบบกรองน้ำ 3 ขั้นตอนทำจากสแตนเลส เกรด ASI304A หนา 1.2 มม 3 คอลัมน์ใช้กรองน้ำประปาเพื่อการบริโภค เหมาะสำหรับใช้ในครอบครัวที่มีสมาชิกได้ถึง 6 คนด้วยระบบการกรอง 3 ขั้นตอนกรองสี กลิ่น รส สารอินทรย์ คลอรีน สารแขวนลอยที่ปนมากับน้ำกำจัดหินปูนและลดความกระด้างในน้ำ ป้องกันการเกิดตะกรันกรองเชื้อโรคในน้ำ


6. Mazuma รุ่น EC-33 Extra Clean

Mazuma รุ่น EC 33 Extra Clean
 • เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน แถมฟรีไส้กรอง Sediment 1 ไส้
 • ช่วยกรองตะกอนเบื้องต้น
 • ระบบการกรองมาตรฐาน ให้น้ำดื่มที่สะอาด สามารถดื่มได้ทันที
 • ติดตั้งและเปลี่ยนไส้กรองได้ง่าย และรวดเร็ว

สำหรับกรองน้ำเพื่อการบริโภค ใช้ได้ในสำหรับครอบครัว 2-4 คนตัวกระบอกผลิตจากพลาสติก PP (Polypropylene) แข็งแรง ปราศจากสนิม 100%ทนแรงดันน้ำได้สูงสุดถึง 70 psiติดตั้งและเปลี่ยนไส้กรองเองได้ง่าย และรวดเร็วระบบการกรองมาตรฐาน ให้น้ำดื่มที่สะอาด สามารถดื่มได้ทันทีอายุไส้กรอง 1 ปี


7. Mazuma รุ่น AQ-50UF

Mazuma รุ่น AQ 50UF
 • เครื่องกรองน้ำดื่ม ประสิทธิภาพการกรอง 5 ขั้นตอน
 • ประสิทธิภาพการกรองสูงด้วยใส้กรอง Ultrafiltration Membrane(UF)
 • ให้น้ำดื่มที่สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน

สำหรับกรองน้ำเพื่อการบริโภค ใช้ได้ในสำหรับครอบครัว 4-6 คน ตัวกระบอกผลิตจากพลาสติก HDPE (High-density polyethylene) แข็งแรงปราศจากสนิม 100% ด้วยระบบการกรอง 5 ขั้นตอน ให้น้ำดื่มสะอาด สามารถดื่มได้ทันที สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง


8. Unipure เครื่องกรองน้ำแร่อเนกประสงค์

Unipure เครื่องกรองน้ำแร่อเนกประสงค์
 • ขนาด 28 ลิตร
 • ความละเอียด 0.3 ไมครอน
 • สามารถดักจับ สี กลิ่น สารเคมี หินปูน ในน้ำได้
 • ให้การดื่มน้ำของคุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

การใช้งานง่าย ประกอบง่าย ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานประหยัดเงิน


9. UniPure เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน

Uni Pure เครื่องกรองน้ำ มาตราฐาน 5 ขั้นตอน
 • เครื่องกรองน้ำ
 • กรอง 5 ขั้นตอน
 • น้ำสะอาดใส
 • ไส้กรองขนาดมาตราฐาน หาซื้อง่าย
 • อุปกรณ์ติดตั้งครบ

เพื่อความสะอาดที่มากขึ้น เครื่องกรองน้ำ 5ขั้นตอนยี่ห้อ Colandas เป็นเครื่องกรองน้ำคุณภาพดีราคาไม่สูงเกินไป เหมาะสำหรับบ้านพัก ที่อยู่อาศัย สำนักงาน Office ที่ต้องการเครื่องกรองน้ำในการกรองน้ำไว้ดื่มกิน ไส้กรองผลิตจากวัสดุอย่างดีผ่านมาตราฐานต่างๆ เช่น มอก FDA ฮาลาล


10. DIY SYSTEM 3เอ็ม

DIY SYSTEM 3เอ็ม
 • เครื่องกรองน้ำดื่ม รุ่น ติดตั้งง่าย (DIY)
 • ไส้กรองสำหรับการเปลียน: DIY/Counter Top refill (AP Easy Complete)
 • ขนาดไมครอนการกรอง: 0.5 ไมครอน
 • เทคโนโลยี น้ำสะอาดในขั้นตอนเดียว:  โพลีโพรพิลีน เพื่อดักจับตะกอน
 • เทคโนโลยี น้ำสะอาดในขั้นตอนเดียวคาร์บอนกัมมันต์อัดแท่ง สิทธิบัติเฉพาะ 3เอ็ม
 • มาตรฐานสากล NSF 42 รองรับคุณภาพน้ำที่ผ่านเครื่องกรองว่าสามารถลดฝุ่น ผง ตะกอน คลอรีน กลิ่น และ รสชาติ
 • มาตรฐานสากล NSF 53 รองรับคุณภาพของน้ำที่ผ่านเครื่องกรองที่เหมาะสมกับการดื่ม ไม่มีสิ่งสกปรก สารเคมีและเชื้อโรคปะปน
 • มาตรฐานสากล: วัสดุที่ใช้ผลิตผ่านมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) CFR-21
 • ระยะเวลาที่แนะนำให้เปลื่ยนไส้กรอง: 1 ปี หรือเมื่อไส้กรองตัน ซึ่งผันแปรตามคุณภาพน้ำขาเข้าและปริมาณการใช้น้ำ
 • ขนาด: 7.5 X 32 ซม (กว้างx สูง)
 • อุณภูมิสูงสุด: 37.8 องศาเซลเซียส
 • แรงดันสูงสุด: 120 psi

การติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง- ขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ ไม่ต้องเจาะผนัง กรองกลิ่น สี และรสคลอรีน กรองสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Selected VOCs), ตะกั่ว และ สารปรอท นอกจากนี้ยังกรองเชื้อโรคได้ 99.9% (เชื้อโปรโตซัว ซีสต์ ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคท้องร่วงท้องเสีย) สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้ง่ายไม่ถึง 10 วินาที